logo Friese Radio Amateur Groep

Informatie

FRAG Nieuws

Clubhuis & Agenda

Fragment

Lidmaatschap

Cursus N / F

QSL informatie

Logbook

Awards

Fotoalbum

Projecten

Social Media

Contact

 

CURSUS ZENDAMATEUR N/F


Wil je ook zendamateur worden, maar lukt het niet met zelfstudie en vind je online leren niet prettig? Volg dan de cursus bij de Friese Radio Amateur Groep in Leeuwarden!


Wat kan je van de cursus bij de FRAG verwachten?

  • Persoonlijke aandacht
  • Kleine klas in speciaal leslokaal
  • Ruimte voor eigen inbreng
  • Lesstof wordt op een monitor gepresenteerd
  • E-mail ondersteuning
  • Motiverende clubleden
  • Hoog slagingspercentage.

Aanmelden kan in het clubhuis, of via een mailtje naar de cursusleider Kasper PA3FRV.

 

De eerstvolgende cursus begint in november 2021.
De cursus is geschikt voor degene die nog weinig of niets van deze hobby weet, want we beginnen vanaf de basis kennis voor de N zendamateur en doorlopen de stof tot voor de F zendamateur.

We beginnen de cursus in november en bestaat uit 20 lessen met uiteenlopende onderwerpen, gepresenteerd via een PowerPoint presentatie. Daarna worden oude F examens behandeld tot een examen datum in mei volgend jaar.
De bedoeling is om de cursus weer in het clubhuis van de FRAG te houden. e.e.a. afhankelijk van de corona situatie op dat moment. Wil dit niet lukken, dan doen we het via video conference op de laptop en dat ging het afgelopen jaar uitstekend.
Eventueel voor cursisten die te ver weg wonen van Leeuwarden, kunnen we de cursus altijd via video conference doen.

Opgeven voor de cursus kan via de mail:

cursus@pi4frg.nl of pa3frv@gmail.com

Ook andere vragen over de cursus kunnen dan worden gesteld. Je krijgt via de mail verdere informatie, o.a. over de video link die we gebruiken.

Wij gebruiken het Veron lesboek voor de F machtiging. Deze moet de cursist zelf aan schaffen via Veron.nl/webshop
Mogelijk komen er een aantal gebruikte boeken beschikbaar van oud cursisten.
Ik hoop weer op een aantal cursisten en dat we een gezellige en leerzame tijd tegemoet gaan.

73’ Kasper PA3FRV

Friese Radio Amateur Groep
Avondsterweg 14
8938 AK, Leeuwarden

 

Radio Zendamateur Cursus N / F:

De cursus zendamateur gaat in het najaar weer van start in het clubgebouw van de FRAG in Leeuwarden. De cursus duurt ongeveer 6 maanden en wordt op de vrijdagavonden gehouden van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

De cursus bestaat ongeveer uit 16 lessen van verschillende onderwerpen. Nadat een onderwerp behandeld is worden er gezamenlijk nog een aantal vragen doornemen. Wanneer alle onderwerpen behandeld zijn, worden tot aan het examen diverse oudere examens doorgenomen en besproken.

Het clubgebouw van de FRAG beschikt over een aparte ruimte waar les gegeven wordt zodat je de les rustig kunt volgen. Zowel de N en F cursus worden tegelijk gegeven, dit heeft als voordeel dat de bekende stof weer wordt opgefrist en degene die geen kennis hebben leren de basis theorie. Wanneer je buiten de lesavonden om vragen hebt over de lesstof dan kan je deze per e-mail aan de cursusleider stellen, deze zal de vraag de eerst volgende les behandelen.

Je kan je opgeven via het email adres van de cursusleider.


Cursusmateriaal:

De lessen worden door de cursusleider geprojecteerd op een monitor, zodat de lesstof en uitleg daarvan duidelijk zichtbaar is voor alle cursisten.

Als cursusmateriaal wordt het VERON cursusboek voor heet F-examen gebruikt; het cursusboek is te bestellen via de Veron.
Tevens is er een wetenschappelijke calculator nodig met onder andere de volgende functies:
Pi, Sin, Cos, 1/X, worteltrekken enzovoorts.


Kosten:

De kosten voor het volgen een cursus bij de FRAG in Leeuwarden zijn € 60,- euro voor niet leden.
Ben je al lid van de FRAG? Dan betaal je voor € 40,- euro voor de cursus.
Ben je geen lid en wil je de cursus volgen én lid worden van de FRAG, dan betaal je (vanaf september) € 70.- euro.
Hiervoor krijg je het volgende:

Niet leden: Cursus N of F
  Gedegen uitleg
  Grote kans op slagen!
   
Extra voor leden: Digitaal clubblad "Het Fragment"
  Gebruik van de faciliteiten in het clubgebouw
Korting bij een aantal bedrijven
Toegang tot de FRAG-Facebookpagina etc..

Het examen die men aflegt is een officieel staatsexamen. Het examen voor de N-licentie bestaat uit 40 meerkeuze vragen met 3 antwoordkeuzes. Om te slagen voor het N-examen moet je minimaal 29 vragen goed beantwoorden.
Het examen voor de F-licentie bestaat uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordkeuzes. Om te slagen voor het F-examen moet je minimaal 35 vragen goed beantwoorden.
De examenkosten bedragen ongeveer € 60,-. Dit is niet inbegrepen bij de cursus kosten.

Onderdelen van het examen:

  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
Componenten en schakelingen
  Ontvangers en zenders
  Antennes en transmissielijnen
  Propagatie
Metingen
  Storing en immuniteit
Veiligheid
  Nationale en internationale gebruiksregels en procedures
Nationale en internationale regelgeving
Gedragsregels

Voor een voorbeeld N en/of F examen kunt u terecht op de website van Stichting Radio Examens of op de website van Ham-Radio.

Het is geen verplichting om lid te zijn van de FRAG maar het wordt wel aanbevolen omdat u zich dan al een beetje kan inleven in onze mooie hobby.
Kom gerust een keer kijken / kennis maken op de woensdag of vrijdag avond in het clubgebouw aan de Avondsterweg 14 in Leeuwarden!


De contactpersoon voor alles wat met de cursus te maken heeft is:
Kasper van der Heide
PA3FRV
cursus@pi4frg.nl


© Friese Radio Amateur Groep | Webdesign by Public Creations