logo Friese Radio Amateur Groep

Informatie

FRAG Nieuws

Evenementen & Agenda

Clubhuis

Fragment

Lidmaatschap

Cursus N / F

QSL informatie

Logbook

Awards

Fotoalbum

Projecten

Social Media

Contact

 

40 JAAR FRAG, HOE HET ALLEMAAL BEGON.

Het ontstaan van de FRAG, voor zover dit nog uit de geheugens van de leden van het eerste uur te halen is, Door Mario PA3DII (ex PD0LQD, ex PE1IIS).
Met dank aan o.a. Peter PD0FGQ, Sjoerd PA2SV (ex PD0EGF, ex PA3DNJ), Rob PA3GFY (ex PD0INE), Ljibbe PA3FPE (ex PD0JFW, ex PE1LAX) en verder iedereen die op meer of mindere wijze een stukje in de puzzel legde.

Ergens in 1977 is er een soort bijeenkomst geweest in een van de zalen van Onder de Luifel. De directe reden hiervan is na al die jaren niet echte duidelijk meer. Het had iets te maken met de verdwijning van de 27 mc en voorlichting van de toenmalige radio controle dienst of iets in die richting.
Daar is op een gegeven moment een groep gevormd, wat resulteerde in een nieuwe meeting welke werd gehouden in het Insulinde gebouw.
Op een bepaald moment is het middels stemming gekomen tot een oprichtingsvergadering, waarbij er aantal mensen die het met oprichting voorstellen en specifiek de naam niet eens waren. Een aantal wilden aansluiten bij bestaande verenigingen; zij waren echter door het hele proces heen in de minderheid.

De toenmalige "opgestane leider " heeft zoals gezegd, met steun van de meerderheid van de aanwezigen een directe ledenvergadering uitgeschreven en de personen die hier niet in meegingen werden toen verzocht wegens "niet lid zijn" de "ledenvergadering” te verlaten. Voor zo ver nog te achterhalen was, waren er 23 "leden" overgebleven. De clubnaam was eerst Verenigde Radio Amateurs, maar al snel is definitieve naam "FRAG" ontstaan. Nadat bij de notaris de Statuten en Huishoudelijk reglement werden opgemaakt is de officiële oprichtingsdatum op 23 december 1977.

Het gebeuren rond het wegsturen van "niet leden" heeft nogal wat "kwaad bloed" gezet en uit de dissidenten van toen is toen de Nederlandse Communicatie Vereniging opgericht. Een goede relatie met deze club is er nooit geweest. En ook in de ogen van VRZA, maar met name VERON afd. Friesland, was de FRAG een losgeslagen zootje, die niet lang zou bestaan.
Er werd zelfs beweerd dat wij laveloos over straat gingen na een clubavond, maar er was geen druppel alcohol te vinden in het clubhuis en daar is bewust voor gekozen.

Gelukkig zijn deze tijden nu achter ons en onderhouden wij goede verstandhoudingen en samenwerkingen met de andere verenigingen.


Een club heeft een onderkomen nodig en ons het eerste clubhuis vonden wij bij de familie Smit in de Johan Willem Frisostraat. Nel en Piet, de ouders van Rob PD0INE (PA3GFY) stelden de benedenverdieping van hun woning beschikbaar en na een hoop kluswerk, was het onderkomen klaar voor de leden. Het was niet heel groot, maar allerlei activiteiten vonden daar plaats. De cursussen van D door Cees PA0VSW, de clubavonden op vrijdag, de ledenvergaderingen, sinterklaas avonden, vossenjachten , klaverjasmiddagen, opendagen en wat er ook maar georganiseerd werd.
Ook de dames van de FRAG vonden hun wekelijkse onderkomen in het clubhuis voor hun naai-, brei- en knutsel groep. Van hun hand komt de eerste FRAG vlag en de pakken voor Sint en Piet.
Maar ook het Fragment werd daar samengesteld en als de blaadjes van de drukker terugkwamen, werden daar de pagina’s verzameld en werden de boekjes gemaakt. De FRAG kwam in het bezit van een drukpers en toen werden de Fragmenten volledig in eigen beheer gemaakt. Het resultaat was helaas niet altijd even fraai, maar de vrijwilligers deden hun best en dat soms tot diep in de nacht.

Voor de radio activiteit van uit het clubhuis, konden wij gebruik maken van de omvangrijke antennes van Rob. Nel en Piet woonden op de eerste etage en Rob bewoonde de 2de etage en had boven op het dak een hoge mast staan met voor antennes voor de meeste banden. Was er een activiteit van de club, dan koppelde Rob de antennes los van zijn apparatuur en verbond ze door naar beneden.

De binding tussen de leden was heel hecht, zo hecht zelfs dat er een Vreugde en Verdriet fonds was.
Fokje en Lies, beide dames zijn ons helaas al ontvallen, gingen bij de leden langs die even extra aandacht nodig hadden om namens de FRAG een hart onder de riem te steken.

De FRAG groeide heel snel. In eerste instantie was er een ledenstop bij 75 leden. Dat werd al heel snel opgetrokken naar 125 en niet lang daarna werd de ledenstop opgeheven, want de aanwas was niet te stoppen. Zeker tussen 1977 en 1983, toen er massaal examen werd gedaan voor de ‘D’. Met als hoogtepunt voorjaar 1981 met ruim 2100 examenkandidaten in de jaarbeurshal in Utrecht.

Met het groeien van de FRAG ontstond er een ruimte probleem en wij kwamen in contact met de gemeente Leeuwarden, waar wij een welwillend oor vonden. Na wat heen en weer gepraat, mochten wij het voormalig wijkgebouw in Bilgaard betrekken. Dit gebouwtje stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar die plannen waren nog ver weg en wij mochten er in.


Na weer wat kluswerk, o.a. een nieuwe cv installatie en het delen van de ruimte door een uitneembare tussenwand (waar nu nog de originele delen van te vinden zijn als tussenwand in ons huidige clubhuis) was onze nieuwe locatie klaar voor gebruik.
Ook hier hebben wij vele jaren met groot plezier doorgebracht, al werden de noodzakelijke klussen wel steeds groter. De voor- en achterwand zijn volledig opnieuw opgetrokken van Tasta bouwblokken.

In 1998 kregen wij het bericht dat ons gebouw moest wijken voor een fietspad en wij moesten vertrekken. Waarheen? Daar had de gemeente in eerste instantie geen boodschap aan.
Na veel gesprekken met de wethouder en zijn ambtenaren, en een delegatie van de FRAG, bestaande uit Hans PE1ONP en Mario PA3DII en later Joop PDORKA en Mario, kregen wij het voor elkaar dat de gemeente ons een som geld toekende als wij het oude gebouw zelf zouden afbreken en we konden een stuk grond tegenover de Froskepolle kopen voor een redelijk bedrag. De bouwvergunning was vlot geregeld en we vonden een bedrijf dat een loods voor ons wilde neerzetten, als wij zelf de betonvloer zouden leggen.
Na het noodzakelijk heien, wat een deel van ons beperkte budget opslokte, begonnen wij aan twee projecten tegelijk. Het afbreken van het oude clubhuis en het storten van de fundering. Een grote groep vrijwilligers zijn maanden in touw geweest en zonder deze mensen hadden wij het nooit voor elkaar gekregen.

....


Vrijwel alles aan bruikbaar materiaal is mee gegaan naar de nieuwe locatie en hergebruikt. Het hout om de bar, het hout boven om de shack’s, de hobbyruimte en opslagruimte, is dak hout geweest uit Bilgaard. In de opslagruimte is nog te zien dat er dakleer opgezeten heeft en met goed zoeken, vind je ook nog wel wat dakleernagels.
Ook uit andere bronnen is heel veel materiaal hergebruikt, bijvoorbeeld de kastjes onder bar en in de keuken en de scheidingswanden van de toiletten komen uit de voormalige laboratoriumschool. Ook de Tasta blokken zijn in het huidige clubhuis hergebruikt. O.a. de bar is hier op gebouwd en de muren tussen de keuken en de toiletten en de muren tussen de hal en het kantoortje). Onze vloerbedekking komt uit een voormalige fietsenwinkel. En zo komt Jan Splinter door de winter.

....

Ondanks onze lage contributie, zijn wij een zeer rijke vereniging, niet zo zeer financieel, maar rijk door het bezit van talloze vrijwilligers en geduldige partners die de FRAG draaiende, levend en groot houden!

Iedereen van harte gefeliciteerd met onze 40 ste verjaardag op 23 december 2017 j.l.

.....

...
..

..
..

..

...

 

© Friese Radio Amateur Groep | Webdesign by Public Creations